Nieuwe naam, nieuwe locatie:
Ontdek Studio Eijsink

OlmenEs

Wij werken al jaren met veel plezier en toewijding voor zorginstelling OlmenEs. Daar wordt vanuit een antroposofische gedachte zorg, begeleiding en ondersteuning geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. De samenwerking met OlmenEs startte eind 2008. De toen op handen zijnde uitbreiding werd aangegrepen om OlmenEs meer onder de aandacht van de doelgroepen te brengen.

Met het opstellen van een communicatieplan werd een begin gemaakt om lijn en herkenbaarheid aan te brengen in alle interne en externe uitingen. Wij verzorgen vandaag de dag voor OlmenEs fotografie, website, folders en interne en externe bulletins. 

Korte lijnen en persoonlijk contact

Ineke Peerdeman is directiesecretaresse bij OlmenEs en verantwoordelijk voor de communicatie en PR.

Ineke is blij met de prettige samenwerking: “De goede verstandhouding met Pool Communicatie is voornamelijk toe te schrijven aan de korte lijnen en het persoonlijke contact dat er is. Dankzij deze goede onderlinge relatie kunnen we altijd vertrouwen op het gewenste resultaat waarin de identiteit van OlmenEs herkenbaar blijft.”

- Ineke Peerdeman

Drukwerk

Om de interne en externe doelgroepen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen OlmenEs wordt twee maal per jaar een extern en twee maal per jaar een intern magazine uitgegeven. Pool Communicatie verzorgt het ontwerp en de opmaak binnen de huisstijl en levert het drukwerk. Uiteraard op verantwoord papier gedrukt. Naast de magazines worden regelmatig folders uitgegeven.

Fotografie

Beelden zijn voor een organisatie als OlmenEs zeer belangrijk. Daarmee breng je sfeer, persoonlijkheid en betrokkenheid over. Laten zien wat er gebeurt! Inmiddels hebben wij een enorme beeldbank opgebouwd door alle belangrijke gebeurtenissen of bijzonderheden te fotograferen. Deze beelden worden weer ingezet op de communicatiemiddelen van OlmenEs.

Logo en huisstijl

Het logo van OlmenEs is door Pool Communicatie ietwat gerestyled en in de huiskleuren oranje en groen gezet. Daarnaast is na een brainstormsessie met de staf van OlmenEs gekozen voor de pay-off “Ruimte voor ontwikkeling”.

Responsive website

Responsive website voor Olmenes in Appelscha

Website beleven?

Je ervaart de website het beste door hem te bezoeken

Bekijk de website